RAM Elettronica

RAM Elettronica – Дозиращи устройства
RAM MiniRAM 1T/25: Електронно устройство за контролиране на обтягането на ластик, лента или бие с един постоянен опън по време на шевния цикъл. Настройваема чувствителност в зависимост от типа на ластика. Обтягането се регулира от 0 до 100 единици. Стандартно MiniRAM 1T/25 е с възможност за работа с ластик (лента) с ширина до 25мм, като опция се предлагат и по-широки ролки. RAM електронните устройства могат да се инсталират на всякакъв вид и тип нова и употребявана индустриална шевна машина. Няма изискване за механична или електрическа връзка с шевната машина. Лесна и бърза настройка.
RAM MiniRAM 2T/25: Електронно устройство за контролиране на обтягането на ластик, лента или бие с до два постоянни опън по време на шевния цикъл. Настройваема чувствителност в зависимост от типа на ластика. Обтягането се регулира от 0 до 100 единици. Стандартно MiniRAM 2T/25 е с възможност за работа с ластик (лента) с ширина до 25мм, като опция се предлагат и по-широки ролки. RAM електронните устройства могат да се инсталират на всякакъв вид и тип нова и употребявана индустриална шевна машина. Няма изискване за механична или електрическа връзка с шевната машина. Лесна и бърза настройка.
RAM RAM1000/50: Електронно устройство за контролиране на обтягането на ластик, лента или бие с до три постоянни опъна различни по величина, сменяващи се по време на шевния цикъл с помощта на коленен превключвател. Настройваема чувствителност в зависимост от типа на ластика. Обтягането се регулира от 0 до 1000 единици. Стандартно RAM 1000/50 е с възможност за работа с ластик (лента) с ширина до 50мм, като опция се предлагат и по-широки ролки. Лесна и бърза настройка.