M900 серия оверлози

        Брошура        Инструкция

M922: Двойноверижни шевни машини

 • PEGASUS M922-02×250-24/D222:  2-иглова верижна шевна машина за пришиване на бие към леки до средно тежки материи. Разстояние между иглите: 5 мм. Дължина на бода: 0,5 до 3,8мм. Ход на притискащото краче: 3,5мм. Машината е оборудвана с фуния.  Mощен 550W енегроспестяващ серво мотор „PEGASUS“, вграден в главата на машината. Вид на бода: (1). Скорост на машината: 6000 бода в минута DirectDrive.

M952: 3 и 4-конечни оверлог машини

 • PEGASUS M932-38-3х4/D222:  Петконечен оверлог за средно тежки материи. Ширина на бода: 7 мм. Дължина на бода: 0,5 до 3,8мм. Ход на притискащото краче: 5,5мм. Mощен 550W енегроспестяващ серво мотор „PEGASUS“, вграден в главата на машината. Вид на бода: (2),(3). Скорост на машината: 6000 бода в минута DirectDrive.
 • PEGASUS M932-70-5х5/D222:  Петконечен оверлог за средно тежки материи. Ширина на бода: 10 мм. Дължина на бода: 0,5 до 3,8мм. Ход на притискащото краче: 5,5мм. Mощен 550W енегроспестяващ серво мотор „PEGASUS“, вграден в главата на машината. Вид на бода: (2),(3). Скорост на машината: 6000 бода в минута DirectDrive.
 • PEGASUS PEGASUS M932-86-5×6/D222:  Петконечен оверлог за дънкови облекла. Ширина на бода: 10 или 11мм. Дължина на бода: 0,5 до 5,3мм. Ход на притискащото краче: 5,5мм. Гъсенично (чупещо) притискащо краче за равномерно формиране на бодовете. Mощен 550W енегроспестяващ серво мотор „PEGASUS“, вграден в главата на машината. Вид на бода: (2),(3). Скорост на машината: 6000 бода в минута DirectDrive.
 • PEGASUS M932-48-3х4/D222:  Петконечен оверлог за средно тежки материи. Ширина на бода: 7 мм. Дължина на бода: 0,5 до 3,3мм. Ход на притискащото краче: 5,5мм. Mощен 550W енегроспестяващ серво мотор „PEGASUS“, вграден в главата на машината. Оверлог за набор. Вид на бода: (4). Скорост на машината: 6000 бода в минута DirectDrive.
 • PEGASUS M932-48P2-3х4/D222:  Петконечен оверлог за средно тежки материи. Ширина на бода: 7 мм. Дължина на бода: 0,5 до 3,3мм. Ход на притискащото краче: 5мм. Mощен 550W енегроспестяващ серво мотор „PEGASUS“, вграден в главата на машината. Оверлог за набор и едновременно прикрепяне на шнур. Вид на бода: (5). Скорост на машината: 5500 бода в минута DirectDrive.
 • PEGASUS M952-355-3X2X4/D222: Шестконечен оверлог за средно тежки материи, повдигане на притискащото краче 5,5мм. Машината може да работи като 3-конечен,4-конечен или 5-конечен оверлог. Междуиглово разстояние: 3+2мм. Ширина на оверлог бода 4мм. Обща ширина на бода: 9 мм. Максимална дължина на бода: 3,8мм. Ход на притискащото краче: 5,5мм. Mощен 550W енегроспестяващ серво мотор „PEGASUS“, вграден в главата на машината. Вид на бода: (6). Скорост на машината: 6000 бода в минута DirectDrive.
 • PEGASUS M932-551-5×2.5х3.5/D222:  Шестконечен оверлог за средно тежки материи. Ширина на бода: 11 мм. Дължина на бода: 0,5 до 3,8мм. Междуиглово разстояние: 5+2.5мм. Ход на притискащото краче: 5,5мм. Mощен 550W енегроспестяващ серво мотор „PEGASUS“, вграден в главата на машината. Пришиване на U-лента. Вид на бода: (7). Скорост на машината: 6000 бода в минута DirectDrive.

M952: 3 и 4-конечни оверлог машини

 • PEGASUS M952-01-4/D222: Триконечен оверлог за леки до средно тежки материи. Специализиран за подгъв със скрит бод. Ширина на бода: 4мм. Дължина на бода: 0,5 до 3,8мм. Ход на притискащото краче: 5,5мм. Mощен 550W енегроспестяващ серво мотор „PEGASUS“, вграден в главата на машината. Вид на бода: (8). Скорост на машината: 6500 бода в минута DirectDrive.
 • PEGASUS M952-17-4/D222: Универсален триконечен оверлог за леки до средно тежки материи. Ширина на бода: 4мм. Дължина на бода: 0,5 до 3,8мм. Ход на притискащото краче: 5,5мм. Mощен 550W енегроспестяващ серво мотор „PEGASUS“, вграден в главата на машината. Вид на бода: (9),(10). Скорост на машината: 6500 бода в минута DirectDrive.
 • PEGASUS M952-13-2х4/D222: Универсален четириконечен оверлог за леки до средно тежки материи. Ширина на бода: 6мм. Дължина на бода: 0,5 до 3,8мм. Ход на притискащото краче: 5,5мм. Mощен 550W енегроспестяващ серво мотор „PEGASUS“, вграден в главата на машината. Вид на бода: (9),(10). Скорост на машината: 6500 бода в минута DirectDrive.
 • PEGASUS M952-13-2х5/D222: Универсален четириконечен оверлог за леки до средно тежки материи. Ширина на бода: 7мм. Дължина на бода: 0,5 до 3,8мм. Ход на притискащото краче: 5,5мм. Mощен 550W енегроспестяващ серво мотор „PEGASUS“, вграден в главата на машината. Вид на бода: (9),(10). Скорост на машината: 6500 бода в минута DirectDrive.
 • PEGASUS M952-13H-2х4/D222: Универсален четириконечен оверлог за средно тежки материи. Ширина на бода: 6мм. Дължина на бода: 0,5 до 3,8мм. Ход на притискащото краче: 5,5мм. Mощен 550W енегроспестяващ серво мотор „PEGASUS“, вграден в главата на машината. Вид на бода: (9),(10). Скорост на машината: 6000 бода в минута DirectDrive.
 • PEGASUS M952-13H-2х5/D222: Универсален четириконечен оверлог за средно тежки материи. Ширина на бода: 7мм. Дължина на бода: 0,5 до 3,8мм. Ход на притискащото краче: 5,5мм.  Mощен 550W енегроспестяващ серво мотор „PEGASUS“, вграден в главата на машината. Вид на бода: (9),(10). Скорост на машината: 6000 бода в минута DirectDrive.
 • PEGASUS M952-13H-2х7/D222: Универсален четириконечен оверлог за средно тежки материи. Ширина на бода: 9мм. Дължина на бода: 0,5 до 3,8мм. Ход на притискащото краче: 5,5мм. Mощен 550W енегроспестяващ серво мотор „PEGASUS“, вграден в главата на машината. Вид на бода: (9),(10). Скорост на машината: 6000 бода в минута DirectDrive.
 • PEGASUS M952-52-2×4/D222: Универсален четириконечен оверлог
  за леки до средно тежки материи.  Ширина на бода: 6мм. Дължина на бода: 0,5 до 3,8мм. Ход на притискащото краче: 5,5мм. Машината е оборудвана стандартно с краче и водач за пришиване на укрепителна лента за раменен шев. Mощен 550W енегроспестяващ серво мотор „PEGASUS“, вграден в главата на машината. Вид на бода: (9),(10). Скорост на машината: 6500 бода в минута DirectDrive.
 • PEGASUS M952-52-2×5/D222: Универсален четириконечен оверлог за леки до средно тежки материи.  Ширина на бода: 7мм. Дължина на бода: 0,5 до 3,8мм. Ход на притискащото краче: 5,5мм. Машината е оборудвана стандартно с краче и водач за пришиване на укрепителна лента за раменен шев. Mощен 550W енегроспестяващ серво мотор „PEGASUS“, вграден в главата на машината. Вид на бода: (9),(10). Скорост на машината: 6500 бода в минута DirectDrive.
 • PEGASUS M952-52H-2×4/D222: Универсален четириконечен оверлог за средно тежки материи. Ширина на бода: 6мм. Дължина на бода: 0,5 до 3,8мм. Ход на притискащото краче: 5,5мм. Машината е оборудвана стандартно с краче и водач за пришиване на укрепителна лента за раменен шев. Mощен 550W енегроспестяващ серво мотор „PEGASUS“, вграден в главата на машината. Вид на бода: (9),(10). Скорост на машината: 6000 бода в минута DirectDrive.
 • PEGASUS M952-52H-2×5/D222: Универсален четириконечен оверлог за средно тежки материи. Ширина на бода: 7мм. Дължина на бода: 0,5 до 3,8мм. Ход на притискащото краче: 5,5мм. Машината е оборудвана стандартно с краче и водач за пришиване на укрепителна лента за раменен шев. Mощен 550W енегроспестяващ серво мотор „PEGASUS“, вграден в главата на машината. Вид на бода: (9),(10). Скорост на машината: 6000 бода в минута DirectDrive.
 • PEGASUS M952-23ВH-2.5×4.5/D222: Четириконечен оверлог за тежки материи. Ширина на бода: 7 мм. Дължина на бода: 0,5 до 2,7 мм. Ход на притискащото краче: 7 мм. Mощен 550W енегроспестяващ серво мотор „PEGASUS“, вграден в главата на машината. Вид на бода: (9),(10). Скорост на машината: 5500 бода в минута DirectDrive.
 • PEGASUS M952-16S2-1.5/D222: Триконечен оверлог за пико при леки до средно тежки материи. Ширина на бода: 1,5 мм. Дължина на бода: 0,5 до 3,8мм. Ход на притискащото краче: 5,5мм. Mощен 550W енегроспестяващ серво мотор „PEGASUS“, вграден в главата на машината. Вид на бода: (11). Скорост на машината: 6500 бода в минута DirectDrive.
 • PEGASUS M952-180-4/D222: Триконечен оверлог за леки до средно тежки материи оборудван с механична затяжка. Ширина на бода: 4мм. Дължина на бода: 0,5 до 3,8мм. Ход на притискащото краче: 5,5мм. Mощен 550W енегроспестяващ серво мотор „PEGASUS“, вграден в главата на машината. Вид на бода: (12). Скорост на машината: 6500 бода в минута DirectDrive.
 • PEGASUS M952-181-2х4/D222: Четириконечен оверлог за леки до средно тежки материи оборудван с механична затяжка. Ширина на бода: 6мм. Дължина на бода: 0,5 до 3,8мм. Ход на притискащото краче: 4,8мм. Mощен 550W енегроспестяващ серво мотор „PEGASUS“, вграден в главата на машината. Вид на бода: (12),(13). Скорост на машината: 6500 бода в минута DirectDrive.
 • PEGASUS M952-90-4/D222: Двуконечен оверлог за леки до средно тежки материи за съединяване на топове плат и/или украсителен шев . Ширина на бода: 6мм. Дължина на бода: 0,5 до 3,8мм. Ход на притискащото краче: 3мм. Mощен 550W енегроспестяващ серво мотор „PEGASUS“, вграден в главата на машината. Вид на бода: (14). Скорост на машината: 6500 бода в минута DirectDrive.