Специални машини

W500 Серия равнинни покривни машини – 6000 rpm. изтегли брошура

.PEGASUS W522A-01×264/KH007A: Двойно верижна машина с горен покривен конец, устройство за рязане на веригата с помоща на въздух и вакуумно изтегляне на отпадъка. Редуциране на броя на операциите от две (почистване на лицето на оверлог и пришиване на лицето на джоба към подплатата на джоба на права машина). Тези две операции се извършват на тази машина като се постига по-добър времеви резултат и нужда от по-малко работна ръка. Максимална дължина на бода 4,4мм. Скорост: 5000 оборота в минута. Комплект с маса и стандартен мотор „ISM“.

изтегли брошура

.PEGASUS W562-01DBx460: Флат-флог заместител. Четирииглова покривна машина с междуиглово разстояние 6 мм. Машината е без ножове за изрязване излишъка на платовете като за целта се използва водач (ограничител) поставен непосредствено преди притискащото краче. Скорост на машината: 6000 оборота в минута. комплект с маса и стандартен мотор „ISM“.
.PEGASUS W562-01DBx460/КН0007А: Флат-флог заместител. Четирииглова покривна машина с междуиглово разстояние 6 мм. Машината е без ножове за изрязване излишъка на платовете като за целта се използва водач (ограничител) поставен непосредствено преди притискащото краче. КН0007А: Хоризонтален тип устройство за отрязване на веригата с помощта на въздух. Използуването на това устройство помага за бързото отрязване на веригата непосредствено след края на плата и спестява ръчната операция по почистването на конците. Скорост на машината: 6000 оборота в минута. комплект с маса и стандартен мотор „ISM“.
.PEGASUS W562-02DBx232/FT141/TK310: Двуиглова, равнинна покривна шевна машина с горен покривен конец специално проектирана за безшевни облекла. Машината пришива ластично бие, докато страничен нож изрязва излишъка на плата. Специална фуния води лентата близо до иглите за постигане на високо качество на крайния резултат. Устройство за отрязване на бието и конците (гилотинен тип), контролирано от бутон или колянен ключ. Дължина на бода: 1,2 до 3,3мм. Междуиглово разстояние: 3,2мм. Ход на притискащото краче: 5,9мм. Скорост на машината: 6000 оборота в минута. Комплект с маса и стандартен мотор „ISM“.
.PEGASUS W562-02DBx232/FT141/MD641: Двуиглова, равнинна покривна шевна машина с горен покривен конец специално проектирана за пришиване на ластично бие на безшевни облекла. Страничен (десен) нож изрязва плата непосредствено преди иглената плочка. Специална фуния води лентата близо до иглите за постигане на високо качество на крайния резултат. Устройство за дозиране на бието (ластика) чрез независим стъпков мотор. Контролен панел за въвеждане на програми до 26 артикула всеки от който с 5 операции, всяка от които с до 7 различни набора, които се превключват автоматично по време на шевния цикъл. Автоматично устройство за отрязване на бието и конците (гилотинен тип, разположено непосредствено след притискащото краче), с помоща на въздух и контролирано от фотосензор, съгласно зададената програма. Дължина на бода: 1,2 до 3,3мм. Междуиглово разстояние: 3,2мм. Ход на притискащото краче: 5,9мм. Скорост на машината: 5500 оборота в минута. Комплект с маса и стандартен мотор за главата на машината „ISM“.
.PEGASUS W562-05SBX356/FT140/MD641: Трииглова, равнинна покривна машина за пришиване на ластик. Страничен (десен) нож изрязва плата непосредствено преди иглената плочка. Устройство за дозиране на ластика чрез независим стъпков мотор. Контролен панел за въвеждане на програми с 26 артикула всеки от който с 5 операции, всяка от които с до 7 различни набора, които се превключват автоматично по време на шевния цикъл. Автоматично устройство за отрязване на бието и конците (гилотинен тип, разположено непосредствено след притискащото краче), с помоща на въздух и контролирано от фотосензор, съгласно зададената програма. Дължина на бода: 1,2 до 3,3мм. Ход на притискащото краче: 5,9мм. Скорост на машината: 5500 оборота в минута. Комплект с маса и стандартен мотор за главата на машината „ISM“.
Специални шевни машини
.PEGASUS MHG-120(W664-35/UT333): Покривна машина с автоматичен водач за подгъв (с помощта на въздух), нож за подравняване на плата, автоматично рязане на конците (без рязане на горен покривен конец), позициониране на иглите и вдигане на крачето, фото сензор Контролен панел с LCD дисплей за контролиране функциите на машината. Машината е предназначена за подгъв на тениски и подгъв на отворени ръкави за тениски. Машината спира и реже конците автоматично след застъпване с определен брой бода (зададени от контролния панел). Скорост на машината: 5500 оборота в минута. Комплект с маса и мини серво мотор Efka DC1500 с Direct Drive.

.PEGASUS WT664-35BCx356/FT540/UT442: Ръкавна покривна трииглова машина с нож за подравняване на плата и горен покривен конец. Машината е оборудвана с независимо регулируем горен зъбен транспорт. Ход на горните зъби: от 1 мм до 4 мм. Автоматично позициониране на иглите, отрязване на конците и вдигане на крачето с помощта на въздух. Дължина на бода: до 4,5 мм. Ход на притискащото краче: 6 мм. Скорост на машината: 5500 оборота в минута. Комплект с маса и енергоспестяващ серво мотор.

изтегли брошура

.PEGASUS SOH-340/S1/TW/Y: Интегриран шевен автомат за подгъви на плоски детайли. Оборудван с двуиглова покривна машина с регулируем горен транспорт, устройство за подреждане на готовите детайли и устройство за следене на конеца на плетача, което изключва машината при скъсване на коенца. Подгъването на плата, рязането на конците и подреждането на готовите детайли са напълно автоматични операции. Нож за подравняване на плата. Всичко което трябва да прави оператора е да подрежда детайлите на поточната линия. Скорост на машината: 4000 бода в минута.

.PEGASUS WT562-01CBx356: Равнинна покривна трииглова машина, с горен покривен конец. Машината е оборудвана с независимо регулируем горен зъбен транспорт. Ход на горните зъби: от 1 мм до 4 мм. Благодарение на двойния транспорт се решават проблеми свързани с приплъзване на платове с различен състав, дебели патове, платове при които е невъзможен шева със стандартна машина. Дължина на бода: до 4,4мм. Ход на притискащото краче: 7 мм. Скорост на машината: 5500 оборота в минута. Комплект с маса и стандартен мотор „ISM“.

изтегли брошура

.PEGASUS WT664-08BCx356/UT442: Ръкавна покривна трииглова машина, с горен покривен конец. Машината е оборудвана с независимо регулируем горен зъбен транспорт. Ход на горните зъби: от 1 мм до 4 мм. Автоматично позициониране на иглите, отрязване на конците и вдигане на крачето с помощта на въздух. Дължина на бода: до 4,5 мм. Ход на притискащото краче: 6 мм. Скорост на машината: 5500 оборота в минута. Комплект с маса и енергоспестяващ серво мотор.

изтегли брошура

.PEGASUS WТ169-08BCx356/UT/Y7095: Автоматична трииглова ръкавна покривна машина с горен покривен конец , малък цилиндър ( обиколка 169 mm ). Лентов транспорт. Независимо регулируем горен зъбен транспорт. Автоматично позициониране на иглите, отрязване на конците и вдигане на крачето с помощта на въздух. Комплект с маса и енергоспестяващ серво мотор.

.PEGASUS WТ264-01CBx356/UT450: Автоматична трииглова ръкавна покривна машина с горен покривен конец , горен зъбен транспорт и малък цилиндър ( обиколка 177 mm ) . Автоматично позициониране на иглите, отрязване на конците и вдигане на крачето с помощта на въздух. Преместване на горните зъби от 1 до 6 mm. Дължина на бода: до 4,5мм. Ход на притискащото краче: 6мм. Скорост на машината: 5500 оборота в минута. Комплект с маса и енергоспестяващ серво мотор.

изтегли брошура

.PEGASUS FS703-G4x452/PD3: Флат-Лок машина за съединяване на два детайла като едновременно с това се изрязват излишъците и на двата детайла. Предназначена за клинове, долно висококачествено мъжко и дамско бельо. Четириигловата покривна машина произвежда плоски шевове които са здрави, но нежни към кожата. Дължина на бода: 1,3 до 2,5мм. Ход на притискащото краче: 5,5мм.Скорост на машината: 4200 оборота в минута. Комплект с маса и стандартен мотор „ISM“.

изтегли брошура

.PEGASUS FS703-G3x460/PD3/К021: Флат-Лок машина за съединяване на два детайла като едновременно с това се изрязват излишъците и на двата детайла. Оборудвана с WEDA пневматична система за изтегляне на отпадъка от изрезките и отрязаните конци, автоматичен гилотинен нож за отрязване на конците в началото и края на шева с фотосензорен контрол. Предназначена за клинове, долно висококачествено мъжко и дамско бельо. Дължина на бода: 1,3 до 2,5мм. Ход на притискащото краче: 5,5мм.Скорост на машината: 4200 оборота в минута. Комплект с маса серво мотор Efka DC1600 AB62CV.

изтегли брошура

.PEGASUS W664-32ABx356/RP110A/HG301/UT440: Трииглова ръкавна покривна машина с горен покривен конец за пришиване на плетен (на кръглоплетачна машина) трикотажен ластик към цилиндрични артикули, с пневматичен водач за подгъв, заден ролков транспорт. Автоматично отрязване на конците, повдигане на притискащото краче и позициониране на иглите с помощта на въздух. Скорост на машината: 5500 оборота в минута. Комплект с маса и енергоспестяващ серво мотор.

. изтегли брошура

.PEGASUS W664-34ACx364/FT540/RP113A/HG300/UT434: Трииглова ръкавна покривна машина с горен покривен конец за вкарване на цилинтричен ластик към цилиндрични артикули и едновременно извършване на подгъв, с пневматичен водач за подгъв, заден ролков транспорт. Автоматично отрязване на конците (без рязане на горен покривен конец), повдигане на притискащото краче и позициониране на иглите с помощта на въздух. Скорост на машината: 5500 оборота в минута. Комплект с маса и енергоспестяващ серво мотор.

. изтегли брошура

.PEGASUS W674-42АCx4255Е05/RP143C/UT337: Четири иглов ръкавен боксер (четири верижни шева в един шевен цикъл). Машината е предназначена за пришиване на плосък ластичен обръч към цилиндрични артикули. Автоматично позициониране на иглите, отрязване на конците и вдигане на крачето с помощта на въздух. Междуиглово разстояние: 8,5х8,5х8,5 мм. Скорост на машината: 4000 оборота в минута. Комплект с маса и енергоспестяващ серво мотор.

изтегли брошура

.PEGASUS W674-45АCx5348А06/RP143C/HG305B/UT338: Пет иглов ръкавен боксер (три верижни шева и един покривен в един шевен цикъл). Машината е предназначена за поставяне на до четири плоски ластични обръчи в колана на цилиндрични артикули, подгъване и изрязване на излишъка на плата в един шевен цикъл. Автоматично позициониране на иглите, отрязване на конците и вдигане на крачето с помощта на въздух. Междуиглово разстояние: 4,8х10х10х10 мм. Скорост на машината: 4000 оборота в минута. Комплект с маса и енергоспестяващ серво мотор „Efka“.

изтегли брошура

EX Серия оверлози – 8500 rpm. изтегли брошура
.PEGASUS EX3216-03/333-3×4: Петконечен оверлог за средно тежки материи. Ход на притискащото краче: 5,5 мм. Ширина на бода: 7мм или 10мм. Дължина на бода: 0,5 до 3,8мм. Скорост на машината: 7000 бода в минута. Комплект с маса и стандартен мотор „ISM“.
.PEGASUS EX3244-03/333-3x2x4: Шестконечен оверлог за средно тежки материи. Повдигане на притискащото краче 5,5мм. Машината може да работи като 3-конечен,4-конечен или 5-конечен оверлог. Междуиглово разстояние: 3х2мм. Ширина на оверлог бода 4мм. Обща ширина на бода: 9 мм. Максимална дължина на бода: 3,8мм. Скорост: 7000 оборота в минута. Комплект с маса и стандартен мотор „ISM“.
.PEGASUS EX5204-82/233-4/BT184: Триконечен оверлог, универсален, с механична затяжка. Ширина на бода: 4мм. Дължина на бода: 0,5 до 3,8мм. Ход на притискащото краче: 4,5мм. Скорост на машината: 8500 бода в минута. Комплект с маса и стандартен мотор „ISM“.
.PEGASUS EX5214-03/333-2×4: Четириконечен оверлог, универсален. Ширина на бода: 6мм. Дължина на бода: 0,5 до 3,8мм. Ход на притискащото краче: 5,5мм. Скорост на машината: 7500 бода в минута. Комплект с маса и стандартен мотор „ISM“.
.PEGASUS EX5214-83/333-2×4/BT: Четириконечен оверлог със затяжка. Ширина на бода: 6мм. Дължина на бода: 0,5 до 3,8мм. Ход на притискащото краче: 5,5мм. При повдигане на притискащото краче рогчето на иглената плочка се прибира и конците на иглите се отпускат за получаване на висококачествена затяжка. Автоматично подигане на крачето и позициониране на иглите. Скорост на машината: 7500 бода в минута. Комплект с маса и енергоспестяващ серво мотор.
.PEGASUS EX5214-83/333-2×4/BT250: Четириконечен оверлог със затяжка. Ширина на бода: 6мм. Дължина на бода: 0,5 до 3,8мм. Ход на притискащото краче: 5,5мм. Чрез фото сензор се контролира дължината на рогчето на иглената плочка и обтягането на конците. Автоматично подигане на крачето и позициониране на иглите. Скорост на машината: 7500 бода в минута. Комплект с маса и енергоспестяващ серво мотор.

.PEGASUS EX5104-D-52D1/333-4/MC401: Триконечен оверлог с цилиндрично рамо, с автоматичен дозатор на ластика от независим стъпков мотор, рязане на ластика непосредствено преди крачето и след него. Чрез контролния панел е възможно запаметяване на 26 програми всяка от които с 5 подпрограми (напр. за талия, шия, рамо и т.н.), а всяка подпрограма със седем различни нива на дозиране на ластика, които се сменяват автоматично по време на шевния цикъл. Предлага се за ластик с ширина до 12мм или за ластик с ширина от 12мм до 25мм. Ползва обикновен мотор за главата на машината. Рязането и зареждането на ластика се извършва автоматично по време на шевния цикъл преди притискащото краче. Функции контролирани чрез фото сензор При повдигане на притискащото краче зъбите на машината се прибират за по-лесно зареждане на следващия детайл. Комплект с маса и стандартен мотор за главата „HoHsing“.

изтегли брошура

.PEGASUS EX5214-03/BL920: Четириконечен оверлог с автоматична затяжка с помощта на въздух (с помощта на въздух веригата се премества в канал под плочката за затяжка). Автоматично се контролира обтягането на конците, рязане на конците с помощта на автоматичен гилотинен нож с фото сензор, вдигане на крачето и позициониране на иглите. Скорост на машината: 7500 оборота в минута. Комплект с маса и електронен енергоспестяващ серво мотор „Efka“.
.PEGASUS EX5204-82BA/233-4/BL514: Триконечен оверлог с автоматична затяжка (с помощта на въздух веригата се премества под плочката за затяжка) напълно програмируема електронно. Автоматично рязане на конците, вдигане на крачето и позициониране на иглата. Ширина на бода: 4мм. Дължина на бода: 0,5 до 3,8мм. Ход на притискащото краче: 5мм. Скорост на машината: 7500 бода в минута. Възможност за използване на смесени програми за шиене (с или без затяжка., с или без рязане на конците). Памет за 20 програми с комбинирано шиене. Възможност за спиране в края на втората затяжка. Комплект с маса и електронен енергоспестяващ серво мотор „Efka“.
.PEGASUS EX5214-83BA/333-2×4/BL524: Четириконечен оверлог с автоматична затяжка. (с помощта на въздух веригата се премества под плочката за затяжка.) напълно програмируема електронно. Автоматично се контролира дължината на рогчето на иглената плочка и обтягането на конците, рязане на конците, вдигане на крачето и позициониране на иглите. Скорост на машината: 7500 оборота в минута. Възможност за използване на смесени програми за шиене (с или без затяжка., с или без рязане на конците). Памет за 26 програми с комбинирано шиене. Възможност за спиране в края на втората затяжка. Комплект с маса и електронен енергоспестяващ серво мотор „Efka“.
.PEGASUS EXT2241-03/073/Y7085: Нов тип едноиглова двуконечна машина с горен зъбен транспорт (независимо регулиращ се спрямо долния зъбен транспорт) специално проектирана за странични шевове и затваряне на ръкави на пуловери и жилетки (фалшив кетел). Специален водач води платовете в една линия. Автоматично позициониране на иглата, отваряне на водача и повдигане на крачето с помощта на въздух. Висока производителност. Скорост на машината: 6500 оборота в минута. Комплект с маса и енергоспестяващ серво мотор.

.PEGASUS EXT3216-04/435К: Петконечен универсален оверлог с горен зъбен транспорт (независимо регулиращ се спрямо долния зъбен транспорт. Ширина на бода: 10 мм или 11мм. Дължина на бода: до 5 мм. Скорост на машината: 6700 оборота в минута. Комплект с маса и стандартен мотор „ISM“.

изтегли брошура

.PEGASUS EXT3244-03/333-3x2x4: Шестконечен оверлог за средно тежки материи с горен зъбен транспорт (независимо регулиращ се спрямо долния зъбен транспорт). Повдигане на притискащото краче 5,5мм. Машината може да работи като 3-конечен,4-конечен или 5-конечен оверлог. Междуиглово разстояние: 3х2мм. Ширина на оверлог бода 4мм. Обща ширина на бода: 9 мм. Максимална дължина на бода: 3,8мм. Скорост: 6700 оборота в минута. Комплект с маса и стандартен мотор „ISM“.

изтегли брошура

.PEGASUS EXT5214-03/333: Четириконечен универсален оверлог с горен зъбен транспорт (независимо регулиращ се спрямо долния зъбен транспорт. Ширина на бода: 5мм, 6мм или 7мм. Дължина на бода: до 3,8мм. Скорост на машината: 6700 оборота в минута. Комплект с маса и стандартен мотор „ISM“.

изтегли брошура

Допълнителни устройства за оверлози
..PEGASUS KH0E/GA101-3: Хоризонтален тип устройство за отрязване на конците в комплект с пневматична система за повдигане на притискащото краче и отвеждане конците и отпадъка от изрезките. и монтаж.
.PEGASUS KS0E/GA101-3: Вертикален тип устройство за отрязване на конците в комплект с пневматична система за повдигане на притискащото краче и отвеждане конците и отпадъка от изрезките. и монтаж.
.PEGASUS АТ, TK: Това устройство реже лентата и/или конците в началото и края на шевния цикъл. Елиминира се нуждата от ножици в резултат на което се повишава производствената ефективност. Достъпни са два варианта за задвижване на устройството: с помощта на въздух или с помощта на електромагнит. ТК – устройството се задействува ръчно с помощта на бутонен или колянен превключвател. АТ – устройството се задействува автоматично с помощта на фото сензор и предварително зададена програма от контролен панел.